آموزش شمع های تزئینی و لاکچری

ایده های ساده برای ساخت شمع در منزل
ساخت شمع با استفاده از ابزاری ساده و وسایلی که در منزل بلا استفاده هستند.

آموزش تصویری ساخت شمع استوانه ای

آموزش تصویری ساخت شمع های تزئینی و لاکچری

آمورش تصویری ساخت شمع قلمی