مشاهده همه 4 نتیجه

نمایش فیلترها

بسته شمع قلمی ۲۰ سانتی متر

(دیدگاه کاربر 1)

– عنوان : بسته شمع قلمی ۲۰ سانتی متر (۱۲ عددی)
– ارتفاع : ۲۰ سانتی متر
– تنوع رنگ : دارد (۱۴ رنگ زیبا)
– قطر پایه شمع : ۲ سانتی متر
– ویژگی : بدون اشک و دود
– نکته :‌ از هر شمع می توان به تعداد و رنگ دلخواه سفارش داد (به دلیل محدودیت در حمل و نقل تعداد کل شمع های سفارش داده شده باید مضربی از ۱۲ باشد!)

بسته شمع قلمی ۳۰ سانتی متر

(دیدگاه کاربر 1)

– عنوان : بسته شمع قلمی ۳۰ سانتی متر (۱۲ عددی)
– ارتفاع : ۳۰ سانتی متر
– تنوع رنگ : دارد (۱۴ رنگ زیبا)
– قطر پایه شمع : ۲ سانتی متر
– ویژگی : بدون اشک و دود
– نکته :‌ از هر شمع می توان به تعداد و رنگ دلخواه سفارش داد (به دلیل محدودیت در حمل و نقل تعداد کل شمع های سفارش داده شده باید مضربی از ۱۲ باشد!)

شمع قلمی ۲۰ سانتی متر

– عنوان : شمع قلمی ۲۰ سانتی متر پرفکت
– ارتفاع : ۲۰ سانتی متر
– تنوع رنگ : دارد (۱۴ رنگ زیبا)
– قطر پایه شمع : ۲ سانتی متر
– ویژگی : بدون اشک و دود
– نکته :‌ از هر شمع می توان به تعداد و رنگ دلخواه سفارش داد (به دلیل محدودیت در حمل و نقل تعداد کل شمع های سفارش داده شده باید مضربی از ۱۲ باشد!)

شمع قلمی ۳۰ سانتی متر

(دیدگاه کاربر 1)

– عنوان : شمع قلمی ۳۰ سانتی متر پرفکت
– ارتفاع : ۳۰ سانتی متر
– تنوع رنگ : دارد (۱۴ رنگ زیبا)
– قطر پایه شمع : ۲ سانتی متر
– ویژگی : بدون اشک و دود
– نکته :‌ از هر شمع می توان به تعداد و رنگ دلخواه سفارش داد (به دلیل محدودیت در حمل و نقل تعداد کل شمع های سفارش داده شده باید مضربی از ۱۲ باشد!)