نمایش 1–9 از 59 نتیجه

نمایش فیلترها

جا شمعی ۳ تایی استوانه طلایی

– نام : جا شمعی ۳ تایی استوانه طلایی
– سطح مقطع : ۱۳×۱۳ سانتی متر
– ارتفاع : ۲۶ ، ۲۷.۵، ۳۰ سانتی متر
– قطر : ۸ سانتی متر
– رنگ : طلایی

جا شمعی ۳ تایی استوانه نقره ای

– نام : جا شمعی ۳ تایی استوانه نقره ای
– سطح مقطع : ۱۳×۱۳ سانتی متر
– ارتفاع : ۲۶ ، ۲۷.۵، ۳۰ سانتی متر
– قطر : ۸ سانتی متر
– رنگ : نقره ای

جا شمعی ۳ تایی رایس طلایی

– نام محصول : جا شمعی ۳ تایی رایس طلایی
– جنس : آبکاری طلا
– ارتفاع شاخه ها : ۲۳ و ۲۱ و ۱۹ سانتی متر
– رنگ و کیفیت تضمینی
– قیمت: ۱۴۵ هزار تومان
– مناسبت : زیبایی و دکوراسیون

 

جا شمعی ۳ تایی رایس نقره ای

– نام محصول : جا شمعی ۳ تایی رایس نقره ای
– جنس : آبکاری نقره
– ارتفاع شاخه ها : ۲۳ و ۲۱ و ۱۹ سانتی متر
– رنگ و کیفیت تضمینی
– قیمت: ۱۴۵ هزار تومان
– مناسبت : زیبایی و دکوراسیون

 

جا شمعی ۳ شاخه تخت طلایی

– نام محصول : جا شمعی ۳ شاخه تخت طلایی
– جنس آبکاری طلا
– ارتفاع: ۱۴ ، ۱۷ و ۲۰ سانتی متر
– رنگ و کیفیت تضمینی
– قیمت : ۱۳۸ هزار تومان
– مناسبت : زیبایی و دکوراسیون

جا شمعی ۳ شاخه تخت نقره ای

– نام محصول : جا شمعی ۳ شاخه تخت نقره ای
– جنس آبکاری نقره
– ارتفاع: ۱۴ ، ۱۷ و ۲۰ سانتی متر
– رنگ و کیفیت تضمینی
– قیمت : ۱۳۸ هزار تومان
– مناسبت : زیبایی و دکوراسیون

 

جا شمعی ۳ شاخه کانواس طلایی

– نام محصول : جا شمعی ۳ شاخه کانواس طلایی
– جنس آبکاری طلا
– ارتفاع شاخه ها : ۲۹ و ۲۷و ۲۵ سانتی متر
– رنگ و کیفیت تضمینی
– قیمت: ۱۳۸ هزار تومان
– مناسبت : زیبایی و دکوراسیون

جا شمعی ۳ شاخه کانواس نقره ای

– نام محصول : جا شمعی ۳ شاخه کانواس نقره ای
– جنس آبکاری نقره
– ارتفاع شاخه ها : ۲۹ و ۲۷و ۲۵ سانتی متر
– رنگ و کیفیت تضمینی
– قیمت:۱۳۸ هزار تومان
– مناسبت : زیبایی و دکوراسیون

جا شمعی استوانه چوبی

– نام : جا شمعی استوانه چوبی
– قطر: ۹ سانتی متر
– ارتفاع : ۱۹ و ۲۵ سانتی متر
– قیمت:
– طبقه بندی : دکوری