نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش فیلترها

ست ۳ تایی شمع مکعب اکلیلی سفید

– نام شمع : شمع مکعب اکلیلی سفید
– ابعاد شمع :۶ * ۶ سانتی متر
– ارتفاع شمع : ۶ و ۱۰ و ۱۵ سانتی متر
– قیمت شمع : ۷۵ هزار تومان
– رنگ شمع : اکلیلی سفید
– جنس شمع : پارافین مرغوب

ست ۳ تایی شمع مکعب اکلیلی مشکی

– نام شمع : شمع مکعب اکلیلی مشکی
– ابعاد شمع : ۶ * ۶ سانتی متر
– ارتفاع شمع : ۶ و ۱۰ و ۱۵ سانتی متر
– قیمت شمع : ۷۵ هزار تومان
– رنگ شمع : اکلیلی مشکی
– جنس شمع : پارافین مرغوب

ست ۳ تایی شمع مکعب اکلیلی نقره ای

– نام شمع : ست ۳ تایی شمع مکعب اکلیلی نقره ای
– ابعاد شمع : ۶ * ۶ سانتی متر
– ارتفاع شمع : ۶ و ۱۰ و ۱۵ سانتی متر
– قیمت شمع : ۷۵ هزار تومان
– رنگ شمع : اکلیلی نقره ای
– جنس شمع : پارافین مرغوب

ست ۳ تایی شمع مکعبی اکلیلی قرمز

– نام شمع : ست ۳ تایی شمع مکعبی اکلیلی قرمز
– ابعاد شمع :۶ * ۶ سانتی متر
– ارتفاع شمع : ۶ و ۱۰ و ۱۵ سانتی متر
– قیمت شمع : ۷۵ هزار تومان
– رنگ شمع : اکلیلی قرمز
– جنس شمع : پارافین مرغوب