نمایش 1–9 از 17 نتیجه

نمایش فیلترها

ورق موم عسل طبیعی (بنفش تیره)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : بنفش تیره
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان

ورق موم عسل طبیعی (بنفش)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : بنفش
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان

ورق موم عسل طبیعی (زرد پاستیلی)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : زرد پاستیلی
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان

ورق موم عسل طبیعی (زرد عسلی)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : زرد عسلی
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان

ورق موم عسل طبیعی (زرشکی)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : زرشکی
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان

ورق موم عسل طبیعی (سبز پاستیلی)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : سبز پاستیلی
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان

ورق موم عسل طبیعی (سبز تیره)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : سبز تیره
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان

ورق موم عسل طبیعی (سبز)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : سبز
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان

ورق موم عسل طبیعی (سفید صدفی)

– عنوان : ورق موم عسل طبیعی
– رنگ : سفید صدفی
– طول : ۲۸ سانتی متر
– عرض : ۱۸ سانتی متر
– ویژگی : کاملا ارگانیک و تهیه شده از موم عسل طبیعی با انعطاف پذیری بالا
– قیمت : ۱۳ هزار تومان